Sofi Ibbotson: “Biz faqat sabr qilishimiz kerak.”
Ulashish

Sofi Ibbotson: “Biz faqat sabr qilishimiz kerak.”
?>